29.11.12

My Facebook.

5.10.12

Nevesta / Bride / MOONRIDE 7Pozývam na svoju performance NEVESTA. Môžete prísť a zapojiť sa v stredu (17.10.) o 19:00, v piatok (19.10.) o 17:00 a v sobotu (20.10.) o 14:00 v Tabačke. Performancia bude pokračovať na tajnom mieste.

Performance Michaely Knížovej „Nevesta“ čerpá z mýtu ľudovej mladuchy a tradície spojenej s jej rolou. Tú narúša novým prvkom - rituálom zväzovania. Zväzovanie potvrdzuje, ale aj vyvracia novomanželský obrad. V tomto prípade sa dotýka iba dievčenského tela. Divák sa stáva svadobným hosťom a idylický obraz novomanželského obradu môže (alebo musí) narušiť svojím zásahom (podľa „návodu“). Prestáva byť pasívnym pozorovateľom obľúbeného folklórneho motívu slovenskej moderny – mladej dievčiny (nevesty). Je vedený k aktivite, ktorá poruší tento obraz a stáva sa narušiteľom posvätnej intimity nevesty.

Michaela Knížová’s performance „Bride“ recalls the myth of the „bride-to-be“, a folklore trope, and the tradition connected to its role, while disrupting it with a new element – the ritual of bondage. Bondage affirms and at the same time subverts the wedding ceremony, and in this case focuses solely on the female body. The viewer becomes the wedding guest, able to (or obliged to) interfere with it (according to „instructions“). The spectator ceases to be a passive observer of the popular folklore motif of Slovak modernism – the young girl (bride). He or she is encouraged to be active and violate this image and become the disruptor of the sacred intimacy of the bride.


4.10.12

First Snow / November 2010


12.6.12

Nové médiá v Tabačke

Srdečne Vás pozývam na výstavu bakalárskych a magisterských prác študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

21.3.12

Svätá Agnes / Saint Agnes

29.11.11

I wanna lay down with you / 2008

22.11.11

Rozhovor pre monamie.cz

In VRAG Magazine, Issue #7 (Halloween)

In SOVA N°2 / Angst

1.7.11

Ariel / 2010


 
Sylvia Plath / Ariel
 
Stasis in darkness.
Then the substanceless blue
Pour of tor and distances.

God's lioness,
How one we grow,
Pivot of heels and knees! -- The furrow

Splits and passes, sister to
The brown arc
Of the neck I cannot catch,

Nigger-eye
Berries cast dark
Hooks --

Black sweet blood mouthfuls,
Shadows.
Something else

Hauls methrough air --
Thighs, hair;
Flakes from my heels.

White
Godiva, I unpeel --
Dead hands, dead stringencies.

And now I
Foam to wheat, a glitter of seas.
The child's cry

Melts in the wall.
And I
Am the arrow,

The dew that flies
Suicidal, at one with the drive
Into the red

Eye, the cauldron of morning.
 
 *** 
 
Stuhnutie v tme.
Potom nehmotný modrý
lejak diaľok a vrcholov skál.
 
Levica božia,
ako náš pohyb zrastá,
jediná os päty a kolena! - Brázda
 
sa rozdelí a mizne, sestra
hnedého obláka
šije, ktorej sa nemôžem zachytiť,
 
bobule negerských očí
vrhajú temné 
udice -
 
Hlty sladkej čiernej krvi,
tiene.
Niečo iné
 
Ma vlečie vzduchom - 
vlasy, stehná;
kúsky kože z piat.
 
Som biela
Godiva, zvliekam sa - 
Mŕve opraty, mŕtve ruky.
Teraz
do pšenice všumím, ligot mora.
Detský krik
 
rozplynie sa v múre.
A ja
som šíp,
 
rosa, čo letí
samovražedná, splynutá s tým, čo ju poháňa
do červeného
 
oka, do kotla rána.
 
 
27. 10. 1962